UITNODIGING ALGEMENE INFORMELE LEDENVERGADERING

Deze vergadering gaat door op dinsdag 14 februari 2023 om 19.00 uur in GC De Marc/kt te Merksplas.

Om praktische reden vragen we om je aanwezig te bevestigen – bij voorkeur  via dit inschrijvingsformulier. Heb je hier problemen mee, dan mag je je ook via de contactpagina op deze website aanmelden, of via een bestuurslid vóór 5 februari.  

DAGORDE : enkele punten in willekeurige volgorde :

 • Verwelkoming
 • Financieel verslag 2022 en begroting 2023
 • Voorstelling van het nieuwe seizoen en de activiteiten in het kader van het 100-jarig bestaan van onze club
 • Wijziging statuten en huishoudelijk reglement nav een wijziging in de vzw-wetgeving
  (de voorgestelde statuten zullen vooraf via de website te raadplegen zijn)
 • Clublaureaatschap :
  Nieuwe leden zullen o.a. vernemen wat ze moeten presteren om tussenkomst in de clubkledij te bekomen.
  Anderen vernemen wat ze moeten doen om een rangverhoging in de clubkledij te bekomen.
 • Tijd voor een babbeltje en een knabbeltje

Vragen kunnen op voorhand (vóór 5 februari) worden gemaild aan de voorzitter  bruijndoncxmichel@gmail.com of  per brief aan  Michel Bruijndoncx, Stwg op Antwerpen 13 bus 8, 2300 Turnhout.

Vragen die niet tijdig werden ingestuurd kunnen worden gesteld, maar een onmiddellijk antwoord kan dan echter niet gegarandeerd worden.

Leden die interesse hebben om mee te werken in het bestuur kunnen zich kandidaat stellen bij de voorzitter.

Verder nog enkele praktische punten:

 • opgeven voor de helperslijst (belangrijk ivm clublaureaatschap !)
 • opgeven als uitstapleider
 • bedeling van aangifteformulieren verzekering
 • uitdelen van formulieren waarmee u de tussenkomst lidgeld kan vragen bij uw ziekenfonds. (vooraf aanvragen met vermelding van het ziekenfonds via katena-dvandun@skynet.be of telefonisch op 014/63.85.25 na 18 uur)

Je zal zien dat het de moeite loont om erbij te zijn, dus schrijf meteen in !

Met dank aan onze sponsors, breng hen bij gelegenheid zeker eens een bezoekje :