Gratis Pechverhelping

Alle fietsende en verzekeringsleden bij KATENA kunnen via de VWB genieten van fietsbijstand bij pech onderweg, 7 dagen op 7, 24 uur op 24.  De VWB heeft hiervoor een exclusieve overeenkomst afgesloten met Bike Assist.  De fietsbijstand geldt voor recreatieve, sportieve en woon/werkfietsers voor maximum 3 interventies per jaar.  Alle types fietsen vallen onder deze bijstand, e-bikes en speedbikes inbegrepen.

Er is dekking vanaf 1 km van het vertrekpunt van de fietser (thuis, hotel, parking waar je een fietstocht start), ook dekking in de ganse Benelux + tot 50 km over de Franse en Duitse grens.  De dekking geldt bij technische en elektrische fietspanne, vandalisme, ongeval of diefstal.

De pechverhelping bestaat in het ophalen van fiets en fietser.  Als de fiets niet ter plaatse rijklaar kan worden gemaakt, zullen fiets en fietser naar de dichtstbijzijnde hersteller gebracht worden of desgewenst zijn naar zijn vertrek- of eindpunt.  De fietser wordt naar huis gebracht en de fiets naar de eigen hersteller gebracht zo dat binnen de 50 km is.  Buiten de openingsuren van de hersteller worden fiets en fietser naar het vertrek- of eindpunt van de tocht gebracht of bij ernstig defect naar huis indien gewenst, ongeacht het aantal km.  Een eventuele mede-fietser kan desgewenst ook worden meegenomen.

Kosten van wisselstukken en fietshersteller zijn niet gedekt.  Fietsers zijn enkel gedekt wanneer hun rijwiel technisch en wettelijk in orde is en op een redelijke manier en met regelmaat onderhouden.

De pechverhelper zal zich moeten kunnen vergewissen van het feit dat diegene die moet geholpen worden effectief lid is van de Vlaamse Wielrijdersbond.
(Tip: zorg dat je je VWB-lidkaart bij hebt of toon het lidmaatschap aan met de VWB-app op je smartphone, maar zorg dan wel dat je ook je gebruikersnaam en paswoord kent.)

Uitgesloten:

  • Deelname aan georganiseerde afgepijlde toertochten. In dergelijke gevallen is er depannage van de organisator.  (Groepsuitstappen in clubverband zijn wel gedekt).
  • Bijstand thuis of voor een fiets die reeds bij een fietshersteller staat.
  • Verlies van sleutels van een fietsslot bij diefstal.
  • Pechverhelping wanneer de fiets is gestolen en er geen aangifte is gedaan bij de politie.
  • E-bike waarvan de batterij onvoldoende werd opgeladen voor vertrek.
  • Opzettelijk veroorzaakt defect.
  • Bij defect dat reeds vooraf bestond

NOODNUMMER PECHBIJSTAND

Bel in België 0800 787.62 (gratis noodnummer), vanuit de buurlanden +32 2 773 61 33 en geef je naam en voornaam, je postcode, je VWB-lidnummer en de plaats waar je staat op.

Een plaatselijke interventiewagen komt zo snel mogelijk langs (men probeert binnen de 45 minuten).

Bronnen: https://www.vwb.be/140/VWB-Verzekering    (De Vlaamse Wielrijder & Biker 1-2019)