Afspraken omtrent elektrisch fietsen bij Katena

Alle fietsende Katena-leden dienen verzekerd te zijn volgens de criteria opgelegd door Sport Vlaanderen. Hiertoe sluit Katena alle fietsende leden aan bij de VWB, zodat zij via de VWB-polis bij Ethias volgens de opgelegde criteria verzekerd zijn.
Om via de VWB-polis bij Ethias verzekerd te zijn dienen daarnaast alle wettelijke verplichtingen met betrekking tot elektrisch fietsen te worden nageleefd.

VWB-polis bij Ethias :
Bestuurders van elektrische fietsen (Pedelec) en speedbikes zijn via de VWB-polis bij Ethias verzekerd indien aan volgende voorwaarden wordt voldaan :

– De autonome snelheid, dit is de snelheid die wordt bereikt zonder trappen, mag maximaal 25 km/uur bedragen.

– Er wordt slechts trapondersteuning gegeven tot een snelheid van 45 km/uur. Voor de SPEEDBIKES (ondersteuning tot 45 km per uur) is er geen probleem als VWB-lid.

(bron: https://www.vwb.be/140/VWB-Verzekering)

Wettelijke verplichtingen voor elektrische fietsen vind je hier :
https://www.vlaanderen.be/elektrische-fietsen

Het is ook raadzaam het artikel “Je elektrische fiets opdrijven. Een goed idee ?” (https://www.vwb.be/blog/101/4462) met de nodige aandacht door te nemen.

Afspraken bij Katena :

* Door zich in de Katena-groep te begeven verklaart elk lid stilzwijgend dat zijn/haar fiets, ongeacht of deze al dan niet elektrische ondersteuning biedt, aan de wettelijke verplichtingen voldoet.
* Het kan in geen geval getolereerd worden dat leden met een elektrisch ondersteunde fiets het tempo komen opdrijven van eender welke Katena-groep. 
* Het is de uitstapleider die in overleg met de leden die op eigen kracht fietsen het tempo bepaalt. In het bijzonder dient te worden gelet op gematigd optrekken na een kruispunt of een bocht en gematigd tempo op hellende wegen (ook al loopt de weg slechts lichtjes op).
* Wie in clubverband wenst te rijden met een speed-pedelec doet een gemotiveerde aanvraag om met die fiets in groep te mogen meerijden.
* Aangezien wij een fietsclub zijn en een speed-pedelec in de context van de wet beschouwd wordt als een nieuwe klasse bromfietsen en er eigenlijk geen sprake meer is van een fiets, zou het aanvragen van dergelijke toelating eerder uitzonderlijk en goed gemotiveerd moeten zijn.
* Er mag in geen geval met een speedpedelec in groep meegereden worden vooraleer het bestuur hiervoor de toelating heeft gegeven.
* De toelating kan door het bestuur worden ingetrokken wanneer men zich niet aan de gestelde voorwaarden houdt!
* Het bestuur zal bovendien jaarlijks het elektrisch rijden in de Katena-groepen evalueren, zodat deze regels mogelijk in de toekomst kunnen worden aangepast.