Katena - Snelheidsreglement

1   Iedereen komt om zijn/haar hobby te beoefenen!

Iedereen wil graag zijn/haar hobby in goede omstandigheden beleven en naar zijn/haar eigen capaciteiten invullen.  Wanneer de grote groep fietsers verdeeld wordt in groepen van verschillende niveaus heeft iedereen daar ook de mogelijkheid toe.  Tevens is het nodig concrete afspraken te maken en te communiceren naar alle leden zodat iedereen weet wat men kan verwachten en waar iedereen zich ook aan dient te houden.  Om iedereen de kans te geven om in optimale omstandigheden zijn/haar hobby te beoefenen worden 5 groepen gevormd.  Enerzijds zijn de snelheden van de groepen zo gelijkmatig gespreid, dat iedereen ongetwijfeld een groep vindt op het niveau van zijn of haar kunnen.  Anderzijds sluiten de snelheden mooi op elkaar aan dat een vlotte overgang naar een groep met een hogere of lagere snelheid realistisch is.  De opgegeven snelheidsvork geldt in normale omstandigheden.  Bij abnormale omstandigheden best het gezond verstand gebruiken.

Er wordt niet meer getolereerd dat een individu een hele groep komt “ophouden” wegens een gebrek aan voorbereiding of wegens een vooraf gekend gezondheidsprobleem.  Op elk moment is er immers een groep die aan jouw noden voldoet.  Het principe “Samen Uit, Samen Thuis” blijft van toepassing maar mag niet misbruikt worden!  Elk lid dient dit te beseffen!  Het bestuur zal leden erop aanspreken als ze zich blijven in de verkeerde groep positioneren.  Er wordt ook niet meer op voorhand door een lid gevraagd om trager te rijden.  Overstappen naar een andere groep is dan de boodschap en gaat door het bestuur gemeld worden aan het lid.  Een lid dat zich herhaaldelijk niet aanpast en de groep ophoudt, mag door de groep achtergelaten worden!  Dit moet door de uitstapleider wel gemeld worden aan het bestuur.  Het bestuur zal het lid hierop aanspreken.  In alle andere omstandigheden mag geen enkel lid achtergelaten worden.

Na onderzoek en overleg met de uitstapleiders voert het bestuur voor de Turnhoutse groepen volgende aangepaste regels in:

1.1   A – GROEP

Snelheid: Er wordt door de koptrekkers gereden tussen de 32 – 35 km/u.

Iedereen draait mee rond. Je hoeft echter niet aan de kop te komen.  Er dient in deze groep rekening gehouden te worden met 4 elementen: de weersomstandigheden, de verkeers-omstandigheden, de grootte van de groep en de lengte van de rit.  Hier wordt de snelheid steeds aan aangepast!

1.2   B – GROEP

Snelheid: Er wordt door de koptrekkers gereden tussen de 28 – 32 km/u.

Iedereen draait mee rond.  Je hoeft echter niet aan de kop te komen.  In deze groep wordt gelijkmatig en rustig opgetrokken naar de afgesproken snelheid na de bochten of na een afslag.  Er dient in deze groep rekening gehouden te worden met 4 elementen: de weersomstandigheden, de verkeers-omstandigheden, de grootte van de groep en de lengte van de rit. Hier wordt de snelheid steeds aan aangepast!

1.3   C – GROEP

Snelheid: Er wordt door de koptrekkers gereden tussen de 25 – 28 km/u.

Iedereen draait mee rond.  Je hoeft echter niet aan de kop te komen.  In deze groep wordt gelijkmatig en rustig opgetrokken naar de afgesproken snelheid na de bochten of na een afslag.  Er dient in deze groep rekening gehouden te worden met 4 elementen: de weersomstandigheden, de verkeers-omstandigheden, de grootte van de groep en de lengte van de rit. Hier wordt de snelheid steeds aan aangepast!

1.4   D – GROEP

Hier wordt de maximumsnelheid bepaald op 25 km/u.

Iedereen draait mee rond.  Je hoeft echter niet aan de kop te komen.  In deze groep wordt gelijkmatig en rustig opgetrokken naar de afgesproken snelheid na de bochten of na een afslag.  Er dient in deze groep rekening gehouden te worden met 4 elementen: de weersomstandigheden, de verkeersomstandigheden, de grootte van de groep en de lengte van de rit.  Hier wordt de snelheid steeds aan aangepast!

1.5   E-GROEP (Rustig-Aan-groep)

In deze groep kan je samen overleggen waar je naartoe fietst, en hoe ver.  Hier wordt in een uitermate gezapig tempo gefietst en zal ook rekening gehouden worden met de weeromstandigheden, de verkeersomstandigheden, de grootte van de groep en de lengte van de rit.  De nadruk ligt in deze groep op rust en genieten!

Alle groepen zijn volwaardige KATENA-groepen!

2   Daarna nog “effe” gezellig bijpraten!

Veel leden hebben ook de behoefte om na de rit gezellig samen te zijn, bij te praten en een pintje, een frisdrank of een koffie te drinken.  Dit smeedt het groepsgevoel.  Daarom wordt van de uitstapleiders verwacht dat ze de rit niet te lang maken zodat iedereen op zaterdag ten laatste om 16.30 uur terug in Turnhout is en op zondag- en feestdagen ten laatste om 11.30 uur.

3   Wat hebben we daarvoor nodig?

Om dit alles in goede banen te leiden, te organiseren en te verwezenlijken zijn er natuurlijk wel enkele personen nodig die hierop toezien en het initiatief nemen.  Goede afspraken zijn een must, goede afspraken maken goede vrienden!

3.1   Uitstapleiders

De uitstapleiders stippelen het parcours uit en bepalen langs waar er gereden wordt.  (Wanneer de uitstapleider de weg niet kent, kan hij/zij zich laten bijstaan door één lid uit de groep die de weg wel kent.  Wanneer meerdere leden hun verschillend idee over de te volgen weg gaan uitspreken, wordt de kans op ongevallen te groot.)
Uitstapleiders informeren zich vooraf waar er bij organisaties ingeschreven moet worden.
Tevens vullen zij de uitstaplijst in en bezorgen die aan de verantwoordelijke voor de puntenstand.  Verder zien zij toe op het naleven van de afgesproken snelheid.

Bij mechanische problemen of een platte band wordt er gekeken wat de mogelijkheden zijn om dit snel op te lossen en zo de weg verder te zetten.  Bij grote mechanische gebreken die niet ter plaatse kunnen worden opgelost, dient het lid zelf voor repatriëring te zorgen.
Als er tijdens het fietsen iemand onwel wordt of er een ongeval gebeurt, bekijkt de uitstapleider wat de mogelijkheden zijn om de persoon in kwestie toch veilig thuis te brengen (eventueel met een ziekenwagen naar het ziekenhuis).  De uitstapleider of een vrijwilliger kunnen zich ook aanbieden om met de betrokkene op een rustig tempo naar huis te fietsen.  Dan dient er wel een afspraak gemaakt te worden wie de uitstapleider vervangt voor de rest van de rit.

Kandidaat-uitstapleiders kunnen zich steeds opgeven bij de kalenderverantwoordelijke of één van de andere bestuursleden.  Bij de opmaak van de uitstapkalender hebben de uitstapleiders inspraak bij welke rit(ten) ze uitstapleider kunnen of willen zijn.  Hoe meer uitstapleiders, hoe minder vaak de taak zal opgenomen moeten worden.  Aangeduide uitstapleiders die onverwacht verhinderd zijn, kunnen via mail of persoonlijk aan de andere uitstapleiders om vervanging vragen (bij gelegenheid zal je misschien wel een wederdienst kunnen verrichten), en verwittigen steeds de kalenderverantwoordelijke wie de vervanger zal zijn.

3.2   Koptrekkers

Alle leden draaien in de groep mee door.  Je hoeft niet aan de kop te rijden, je kan dan eerder invoegen na duidelijk aangeven met een gebaar.  De leden die wel mee aan de kop fietsen, houden zich aan de regels en respecteren de maximumsnelheid.  In dat geval hoeft de uitstapleider helemaal NIET in te grijpen.
Bij het veranderen van richting en bij hindernissen geven de koptrekkers mondeling en met de arm aanwijzingen aan de rest van de groep.  Ook de andere leden van de groep geven de aanwijzingen aan elkaar door.

3.3   Meefietsende leden

Goede afspraken met alle leden zijn een MUST!

Alle leden dienen goed te beseffen dat er speciaal 5 groepen gevormd worden om iedereen de kans te geven bij een groep aan te sluiten die het dichtst bij zijn/haar behoefte ligt.  Het is perfect mogelijk dat je de ene dag in een andere groep rijdt dan de andere dag, dit naargelang de omstandigheden. Dit kan zowel omwille van de “vorm” van de dag zijn als omwille van de verschillende weersomstandigheden (weinig of veel wind).  Het kan niet zijn dat een hele groep zich dient aan te passen aan een lid.  Elk lid dient zich aan te passen aan de groep waarmee hij/zij fietst.  Daarom is het zo belangrijk dat je voor jou de juiste groep kiest, enkel zo kunnen jij én de andere groepsleden ten volle genieten van deze hobby en worden de ritten positief beoordeeld.  Hierboven kan je bij de verdeling van de groepen perfect zien hoe er gereden wordt.  Hou daar rekening mee bij de keuze van je groep.

Afspraken i.v.m. het inschrijven: Bij een organisatie schrijft iedereen zich in én meldt iedereen zich na het inschrijven bij de uitstapleider aan met opgave van naam zodat de uitstapleider alle aanwezige groepsleden kan aanduiden op de uitstaplijst.  Dit is de verantwoordelijkheid van elk lid.  Men kan niet van de uitstapleider verwachten dat hij iedereen bij naam kent en naar iedereen moet zoeken om te weten wie erbij is.

Door het inschrijven steunen wij de organiserende clubs.  Over het algemeen brengen zij ons een tegenbezoek bij onze organisaties, waardoor de ritinkomsten van onze club gewaarborgd blijven.

Afspraak i.v.m. het afhaken voor het einde van de rit: Als iemand tijdens de rit vroeger wil afhaken kan dit nadat hij/zij de uitstapleider hiervan verwittigd heeft.  Zo vermijden we dat we onderweg opeens iemand kwijt zouden zijn (kan ongemerkt ten val gekomen zijn of onwel geworden zijn) zonder dat we hiervan op de hoogte zijn.  Ook wanneer onderweg van groep wordt veranderd dient de uitstapleider op de hoogte te worden gebracht.

Afspraak i.v.m. het geven van opmerkingen: Als je een opmerking hebt over een rit, de snelheid, de lengte van een rit, gelieve dit dan rechtstreeks en liefst discreet met de uitstapleider of iemand van het bestuur te bespreken in een positieve sfeer en niet achter de rug van de mensen die zich elke week inzetten om alle leden hun favoriete hobby te laten beoefenen.  Met negativisme zijn we niets.  Daar help je jezelf en de club niet mee vooruit.

Laten we er samen steeds weer een seizoen van maken in een sportieve, vriendschappelijke en positieve sfeer