LID WORDEN BIJ KATENA

Je kan altijd contact opnemen met onze secretaris voor meer informatie:
Gebruik hiervoor het contactformulier, of tel 0032 14 63 85 25. (na 18u.)

In onze club wordt er gefietst op zaterdagnamiddag (of zaterdag de ganse dag indien een grote rit op het programma staat) en op zon- en feestdagen in de voormiddag.
Op zaterdagmiddag starten wij gewoonlijk om 13.00 uur en op zondagmorgen om 08.00 uur.  Het vertrek is telkens voorzien aan de sporthal, steenweg op zevendonk in Turnhout.  Vanuit Merksplas wordt gewoonlijk ook samen naar de start in Turnhout gereden.  Je mag gerust eens komen proefrijden, maar in het najaar is de opkomst gewoonlijk iets minder (ook al omdat dan een aantal leden niet meer op de weg fietsen, maar gaan mountainbiken) en is het startuur op zondagmorgen wat later, namelijk om 9 uur.  Normaal wordt er gefietst in 5 niveaugroepen, dus vraag maar naar één van de uitstapleiders en ook even navragen in welke groep je best start (afhankelijk van je niveau).  Alle info en afspraken die we gemaakt hebben i.v.m. fietsen in de verschillende groepen kan je HIER terug vinden.

Wie bij onze club aansluit is verplicht om (best via de club) aan te sluiten bij de VWB (Vlaamse Wielrijdersbond), waardoor je steeds (7 dagen op 7, al dan niet in clubverband) verzekerd bent voor lichamelijke letsels als je recreatief aan het fietsen bent (ook joggen, fitness, turnen, en een aantal sporten om je conditie te onderhouden) en de schade die je aan anderen zou berokkenen.  Eigen materiële schade is nooit gedekt door onze polis, mogelijk wel door de polis van een tegenpartij indien die aansprakelijk zou zijn.

Een kledijpakket kost +/- 170 euro en bestaat uit een koerstrui korte mouw, een vest lange mouw en een korte koersbroek.  De kledij kan je op gepaste ogenblikken online bestellen op de webshop van Bioracer.  Je kan daar ook eventueel andere Katena-fietskledij bestellen.  Er is een heel gamma voor zomer en winter!  Klik HIER om naar de webshop van Bioracer te gaan.  Het dragen van de kledij is verplicht en gereglementeerd in onze club.  Klik HIER voor het reglement.
Door te fietsen en te helpen op onze organisaties kan je punten verdienen voor het clublaureaatschap, waarmee je een gedeelte van de kost van de clubkledij kan terugverdienen.  Concreet komt het er op neer dat je de helft van het kledijpakket (100 euro) terugbetaald krijgt indien je in het seizoen van aansluiting (of het eerste volledige jaar van aansluiting) clublaureaat wordt.

Als je wil aansluiten raden wij je aan om dat zo snel mogelijk te regelen.  Je bent dan verzekerd vanaf het moment dat de club het VWB-lidgeld aan de bond heeft overgemaakt. 

Gelieve ofwel via het contactformulier of telefonisch op nr. +32 14 63 85 25 (na 18 u) contact op te nemen met de club- secretaris – Dirk Van Dun – en het lidgeld te betalen op IBAN BE08 4134 1510 7113 van KATENA vzw met vermelding van uw naam.

Met sportieve groeten,
Dirk Van Dun
Secretaris KATENA vzw

Lidgelden:

1.   Fietsende leden:
Lidgeld VWB : € 32,00
Lidgeld KATENA : € 20,00
Totaal : €52,00

2.   Ere – leden:
Dat zijn leden die in principe niet meer mee fietsen. Zij betalen geen lidmaatschap VWB, (hebben dus ook geen verzekering) maar blijven als ere-lid toch bij de clubwerking betrokken.  Indien een ere-lid uitzonderlijk toch nog eens wil deelnemen aan een rit, dan is inschrijven met een daglicentie verplicht, zelfs al menen zij zelf over een goede verzekering te beschikken.  Ere-leden kunnen zelfs nooit deelnemen aan KATENA-organisaties die niet op de VWB-kalender staan.
Ere-leden (niet fietsers) betalen slechts € 20,00

3.   Verzekeringsleden:
Dit zijn leden uit een gezinsaansluiting die niet actief deelnemen aan het clubleven en in feite enkel lid zijn met het oog op de voordelige verzekering. Voor deze leden zal KATENA geen lidgeld vragen, maar dat betekent tegelijk ook dat zij geen rechten verwerven op clubkledij, clublaureaatschap, bijeenkomsten enz…, tenzij de partner of gezinsleden mee uitgenodigd worden. Leden die via een “individuele aansluiting bij VWB” betalen, kunnen geen verzekeringslid worden.  Zij kunnen enkel kiezen tussen de aansluiting als actief in clubverband meefietsend lid of een aansluiting als ere-lid.  Actief in clubverband meefietsende jongeren die individueel aansluiten, kunnen aansluiten tegen goedkoper tarief.  Bij val of kwetsuur dienen verzekeringsleden zelf in te staan voor de verzekeringsaangifte en de opvolging.

4.   Gezinsaansluiting:
De VWB biedt de mogelijkheid om met meerdere personen van één gezin aan te sluiten aan de interessante prijs van € 32,00.  Daarnaast komt het KATENA-lidgeld.  Per in clubverband meefietsend gezinslid bedraagt het KATENA-lidgeld € 20;00  Opgeteld geeft dat bij : 2 leden = € 72,00, 3 leden = € 92,00, 4 leden = € 112,00, enz… telkens + € 20,00.  Al wie in de KATENA groepen meefietst moet evenwel in clubkledij fietsen.  De leden met gezinsaansluiting moeten op hetzelfde adres wonen en zullen slechts één VWB-magazine ontvangen.  De minimum leeftijd bedraagt 5 jaar.  Wie kiest voor een gezinsaansluiting moet ook aansluitingsformulieren invullen voor de andere gezinsleden..  Belangrijk om weten is dat de verzekering voortaan ook geldt voor recreatieve uitstapjes met de gewone fiets, wandelen, joggen, fitness, atletiek, zwemmen en turnen (zie ook VWB-blad).  Dus je kan voordelig de leden van uw gezin aansluiten zonder dat deze in de KATENA-groepen meefietsen (=zonder extra lidgeld).  Al wie in de KATENA-groepen meefietst moet evenwel in clubkledij fietsen.

Onze Sponsors

Breng hen eens een bezoek of contacteer hun.  Ze zullen dit ten zeerste appreciëren!!