Planning pasmoment Katena-Uitrusting

  • Het pasmoment vindt plaats bij de firma Levhel, Beemdenstraat 50/1 te Beerse
  • Afspraken zijn mogelijk van 17 t/m 20 oktober en 24 t/m 27 oktober,
  • en dit telkens van 10 tot 12 u.  en 14 tot 20 u.
  • Je kan je registreren in een tijdslot van 10 minuten – je merkt in de kalender wat nog vrij is.
  • In principe 1 afspraak per 10 minuten.
  • We bouwden wat reserve in zodat koppels toch samen kunnen komen binnen één tijdslot.
  • Kies hieronder datum, uur, vergeet vervolgens op de volgende pagina je gegevens niet in te vullen,  en bevestig rechtsonder ! De volgende pagina mag je negeren, tenzij je een online agenda bijhoudt.
  • Volledigheidshalve nog even vermelden dat de algemene hygiëne bij dit pasgebeuren moet gerespecteerd worden. Volledig bezweet toekomen kan natuurlijk niet, en denk erom, het dragen van ondergoed is verplicht.
  • Eventuele bijkomende vragen via ons contactformulier.