Nieuwsbrief 9   Nov-Dec 2021

Voorwoord van de voorzitter. 

Ik was blij dat jullie zo talrijk opgekomen zijn op onze eindejaar vergadering. Zo veel mensen nog eens live zien.  We hebben dan ook  enkele leuke aankondigingen mogen doen:
4-daagse naar Winterspelt, nieuwe kledij, 100 jarig bestaan. Ik merk dat de respons op de
4- daagse overweldigend is. Dezelfde dag nog 20 inschrijvingen. Bij het ter perse gaan van dit artikel, volledig uitverkocht. 28 deelnemers. Ik wens hen veel plezier toe. 

We kijken uit naar de toekomst. Jullie mogen nog steeds ideeën voor het 100-jarig bestaan alsook voor de kledij doorgeven. Hoe meer, hoe beter.

De winterperiode komt eraan, maar eerst het najaar nog. Een tijd voor andere activiteiten of een ander soort stalen ros. Eén zaak staat vast: ook die periode heeft zijn charme en is een tijd om volop te genieten. Kijk eens hoe de kleur in het bos verandert. Zeer mooie kleurenpaletten.

Ik wil ook iedereen nog warm maken voor onze wekelijkse weekend ritten, 13u op zaterdag -9u op zondag. Hou ook de website regelmatig in het oog. Tijdens de winterperiode kunnen er aankondigingen zijn.

Hou het veilig, hou jullie gezond en tot in het nieuwe jaar. Een jaar waarin we samen kunnen fietsen.

Je voorzitter

Michel

P.S. Vergeet niet om je lidgeld te betalen voor 1 december!

 

LIDGELD 2022 

FIETSENDE LEDEN

Aansluiting VWB (individueel of per gezin)

35,00 euro

Lidgeld KATENA (per in clubverband fietsend lid)

35,00 euro

Totaal lidgeld voor een in clubverband fietsend lid

70,00 euro (+ 35 euro per bijkomend in clubverband meefietsend gezinslid)

ERELEDEN

20,00 euro

Ereleden zijn leden die in principe niet meer mee fietsen. Zij betalen geen lidmaatschap VWB, (hebben dus ook geen verzekering) maar blijven als erelid toch bij de clubwerking betrokken.  

VERZEKERINGSLEDEN

gratis

Dit zijn leden uit een gezinsaansluiting die niet actief deelnemen aan het clubleven en in feite enkel lid zijn met het oog op de voordelige verzekering.  Voor deze leden vraagt KATENA geen lidgeld, maar dat betekent tegelijk ook dat zij geen rechten verwerven op clubkledij, bijeenkomsten, enz…, tenzij ze als partner of gezinsleden mee uitgenodigd worden.  

Wij vragen om je lidgeld vóór 1 december 2021 te betalen op rekening
BE08 4134 1510 7113 van Katena met vermelding lidgeld + de naam.

Niet vergeten om ook de namen van de verzekeringsleden door te geven.

Voor elk nieuw verzekeringslid moet het aansluitingsformulier worden ingevuld.

Nieuwe leden die zich aansluiten krijgen de resterende maanden van 2021 er gratis bij. Wie direct aansluit is direct verzekerd, dus voor nieuwe leden is zo spoedig mogelijk aansluiten de boodschap.

Formulieren voor tussenkomst lidgeld bij het ziekenfonds kunnen afgedrukt worden via de VWB-website (na inloggen). Voor leden die toch een formulier wensen van Katena kunnen dit aanvragen bij de secretaris. Aangevraagde formulieren zullen beschikbaar zijn op de ledenvergadering in februari. 

Oproep in het kader van het 100-jarig bestaan van onze club (herhaling)

Zoals jullie wel zullen weten zal onze club in 2023 haar 100-jarig bestaan kunnen vieren.

Als bestuur moeten wij tijdig de voorbereidingen starten om van 2023 een bijzonder jaar te maken.
Bv. Indien er locatie gehuurd moet worden, moeten wij binnenkort ergens reserveren.

Graag willen wij de leden inspraak geven over het jubileumjaar. Wat zouden jullie willen dat we in het kader van dit jubileumjaar organiseren?  Op welke manier willen jullie dit vieren?  Zijn er speciale fietstochten of andere activiteiten of initiatieven die 2023 een bijzonder cachet kunnen geven?  Spreek en brainstorm er eens over met elkaar. Al jullie ideeën zijn welkom! 

Geef je ideeën door aan de voorzitter (bruijndoncxmichel@gmail.com of 0496/95 29 44), zodat het bestuur kan bekijken of de voorstellen haalbaar zijn en verder uitgewerkt kunnen worden.

 

Verslag seizoenafsluiting 17 oktober 2021

De voorzitter was oprecht blij iedereen (61 M/V) nog eens terug samen te kunnen ontmoeten bij de afsluiting van een seizoen dat er niet uitzag zoals een normaal. Hij drukte de hoop uit terug te kunnen evolueren naar een normaal volgend seizoen. En in een normaal seizoen organiseert Katena tijdens het Hemelvaartweekend sinds jaar en dag de Vierdaagse. 

Bert Maes, die de organisatie op zich heeft genomen, gaf met woord en beeld een idee van het hotel in Winterspelt, de streek, de ritten, de deelnameprijs, enz. Was het omdat Bert heel overtuigend en motiverend overkwam? Of was het omdat de leden er na gedwongen afgelastingen in 2020 en 2021 enorm naar uitkijken om opnieuw samen een vierdaagse te rijden? Feit is dat reeds na een dag of twee de inschrijvingen moesten afgesloten worden omdat er al 28 inschrijvingen waren voor 20 plaatsen. Maar Bert zou Bert niet zijn als hij ook hiervoor geen oplossing heeft gezocht. Er zal dus niet in Winterspelt gelogeerd worden, maar in Bullingen zodat iedereen toch mee kan. De ingeschreven deelnemers zullen alle info krijgen.

Na de koffietafel (waarvoor Essy en haar medewerk(st)ers weer hun beste beentje hadden voorgezet) werd een tipje van de sluier opgelicht i.v.m. de clubkledij, die n.a.v. het 100-jarig bestaan van de club vernieuwd zal worden. Voor de vormgeving werd een warme oproep gedaan naar leden met creatieve ideeën om zich te melden. Met de creatieve cel die opgericht wordt, zal geprobeerd worden om een hedendaagse kledij te ontwerpen, die iedereen fier zal kunnen dragen. Niemand zal schrik moeten hebben om als een clown rond te moeten rijden. Van die voorbereidingen zal binnenkort werk gemaakt worden, want om de kledij tijdig geleverd te krijgen tegen februari 2023 zal ze direct na de zomer besteld moeten worden. 

De ervaringen uit het verleden leren ons dat de tevredenheid over een koersbroek zeer individueel verschillend is. Wat voor de ene een goede broek is, deugt niet voor een ander.  Daarom heeft het bestuur beslist om over te stappen naar een effen zwarte koersbroek. Er zal via de club een effen zwarte broek met Katena-logo aangeboden en met korting gepromoot worden, maar wie liever een eigen effen zwarte koersbroek draagt zonder reclame zal dit voortaan ook kunnen.

Om clubkledij te bekomen wordt gedacht aan een systeem van aanwezigheid op de ritten, één rit meerijden is één punt, zo simpel mogelijk. Dus geen laureaatschap zoals vroeger, waar er verschillende punten toegekend werden afhankelijk van het soort rit.Ook geen systeem van alles of niks. Het bestuur heeft de intentie om te werken met een cascadesysteem zodat iedereen gemotiveerd zal zijn om gratis kledij te kunnen bekomen en niemand afhaakt omdat het benodigde aantal ritten voor hem of haar onrealistisch is. Wie de laagste puntengrens bereikt zou dan een basispakket clubkledij krijgen, wie de middelste puntengrens behaalt zou meer clubkledij bekomen en wie de hoogste puntengrens bereikt fietst het meest en zou het meeste clubkledij krijgen. Wie slechts sporadisch eens komt fietsen zou de nieuwe clubkledij volledig zelf moeten betalen. Ritverantwoordelijken, helpers, regelmatige uitstapleiders (waarvan er nog enkele extra nodig zijn)  zouden extra beloond worden. Dus het zal de moeite lonen om af en toe een handje toe te steken en te komen fietsen. Voor onze oudste leden wordt nog bekeken hoe voor hen de lat minder hoog gelegd kan worden. 

Het huiswerk van het bestuur op dit vlak is nog niet af, verschillende scenario’s passeren de revue en zullen afhangen van prijzen bij de leverancier en aantallen die we verwachten.  Definitieve modaliteiten zullen bekend gemaakt worden op de ledenvergadering in februari.

De VWB heeft het lidgeld opgetrokken naar 35 euro en het Katena-lidgeld gaat ook naar
35 euro, dus 70 euro in totaal. Hoewel er een behoorlijke som geld op de bankrekening staat kan de stijging fors overkomen, maar de volgende 2 jaren zullen zeer veel geld aan de kas gaan kosten. Op initiatief van Herman Havermans werd een aantal jaren geleden begonnen met de aanleg  van een spaarpotje  voor het 100-jarig bestaan van de club. Van elke rit werd een deel van de opbrengsten opzij gezet om de  initiatieven in het jubileumjaar mee te financieren. Doordat er de voorbije 2 jaar heel wat organisaties geschrapt moesten worden, kon er niet meer zo veel in de spaarpot gestoken worden. Het huidig saldo van die spaarpot zal niet volstaan om de activiteiten en de kledijvernieuwing te financieren, want ritverantwoordelijken, helpers en uitstapleiders zullen goed beloond worden. Zij zorgen dat we wekelijks een verzorgde rit kunnen komen fietsen. Ondertussen blijft de normale clubwerking ook gewoon doorgaan. De traktaties die af en toe na de rit gegeven worden blijven behouden, maar zullen niet altijd bij TTV doorgaan. Dat zal in de kalender telkens goed worden aangegeven. Bij toeristische ritten worden nog steeds 2 gratis consumpties gegeven tijdens de pauze onderweg. 

Door dit alles willen we iedereen motiveren om in clubverband mee te fietsen, want we zijn liever een club van fietsende leden, en minder van papieren leden.

De voorbereiding van het eeuwfeest van onze club in 2023 is ook gestart. Dit willen we niet zomaar voorbij laten gaan. Er werden al enkele voorstellen ingediend zoals een feest met alles erop en eraan, een uitgebreide receptie bij overhandiging van de nieuwe clubkledij, een jubileumrit van 100 km, een fietsvakantie naar Lourdes, Compostela, Hammelburg, enz.

Er kunnen nog ideeën bij. Vermits we voor sommige accommodatie moeten vastleggen, en er waarschijnlijk keuzes gemaakt moeten worden uit de voorstellen, graag uw ideeën indienen bij het bestuur ten laatste 31/12/2021.

Verder vestigde de voorzitter de aandacht op de website. Er is geen paswoord meer nodig om via de knop “inlog leden” aan de ledeninfo te kunnen. Om steeds de actuele rittenkalender beschikbaar te hebben vind je de kalender niet meer in de nieuwsbrief, maar moet er op de website gekeken worden waar en wanneer het vertrek van de ritten is. Hou er rekening mee dat er last minute aanpassingen zouden kunnen zijn.

Tot slot deed de voorzitter een oproep om het deze winter veilig te houden, jullie te verzorgen en te genieten van het fietsen of andere activiteiten.

 

Uitstapkalender

Winteractiviteiten

1) Fietstochten op de weg

    – Zaterdag :        13 uur
    – Zondag :            9 uur

2) Mountainbiken:

Probeer zoveel mogelijk om samen af te spreken A.U.B.

–  Deelname aan veldtoertochten in de omgeving

zie www.mtbkalender.nl en www.mountainbike.be

 

NUTTIGE INFO:

 

Voorzitter                                                                                                                                   

Michel Bruijndoncx Stwg. op Antwerpen 13b8      2300 Turnhout              0496/95.29.44 bruijndoncxmichel@gmail.com                                         

Secretaris                                                                                                                                   

Dirk Van Dun            Emiel Verreesstr. 33b4        2300 Turnhout              014/63.85.25 (na 18u)            katena-dvandun@skynet.be

Schatbewaarder en webmaster                                                                                                    

André Van Looy        Kongoplein 10                    2300 Turnhout              0495/35.50.61                 avl@aol.be 

Kledij                                                                                                                                          

Paul Sels                  Kerkstraat 32                      2360 Oud-Turnhout       0479/06.05.38    paul.sels@telenet.be

Kalenderverantwoordelijke                                                                                                    

Willy Pelkmans         Molenpolder 6                    2330 Merksplas            014/63.45.68     willy-essy@telenet.be

Nieuwsbrief                                                                                                                               

Jos Jacobs               Jordaensstraat 1                 2330 Merksplas            014/63.36.98    jacobsjos@scarlet.be

Bestuurslid                                                                                                                                

Johan Van Herck      Schuurhoven 28                 2360 Oud-Turnhout       0472/43.31.61 jehanvanherck@telenet.be