Nieuwsbrief 10      Dec 2021

 

Voorwoord.

Mijn beste wensen voor iedereen, goede gezondheid en veel fietsplezier.

2022, een nieuw jaar waarin we  hopelijk veel samen kunnen fietsen. We hebben dan ook mooie vooruitzichten. Vierdaagse  die volgeboekt is ( 28 deelnemers), bekendmaking wat we kunnen doen voor het 100 jarig bestaan, nieuwe kledij , weliswaar voor 2023, maar zal in 2022 al bekend zijn. We gaan ook proberen om een zo goed mogelijk gevulde fietskalender te maken. Ik kan u melden dat er op de zaterdag voor de Melle rit, traditioneel een toeristische Katenarit , er misschien een verrassingsrit gepland gaat worden.

We kijken vooral uit naar het begin van ons seizoen, ergens eind februari. Zelf richten  we een aantal ritten in, waarvoor jullie hulp nodig is. Daarom mijn warme oproep naar helpende handen. U kan zich opgeven bij de opening van het seizoen. Ook mogen uitstapleiders zich aanmelden bij Willy Pelkmans.

We gaar er vol tegen aan voor een leuk fietsseizoen.

Hou jullie gezond, geniet nog van de komende periode.

Je voorzitter

Michel

 

Aansluitingen: wie staat er op de ledenlijst voor 2022 ?

Volgende leden zijn voor 2022 opnieuw aangesloten (situatie op 24/12/2021):

 

Adams Herman

Gorris Marc

Potters Alois

Adriaensen Frank

Grimon Julien

Potters Leo

Baetens Henri

Guns Luc

Proost Greet

Bauwens Mark

Havermans Herman

Rombouts Marthe

Berckx Tony

Hens Erwin

Schillebeeckx Lutgard

Bernaerts Frans

Hermans Luc

Sels Paul

Berrens August

Hertogs Paul

Smets Petrus

Boonen Ann

Heylen Frans

Smits Sarah

Boons May

Jacobs Dominique

Spallier Ronny

Brandt Raymond

Jacobs Jac

Stijmans Jef

Broeckx Leo

Jacobs Jos

Strijbos Francis

Bruijndoncx Michel

Jacobs Jozef

Thys Roger

Ceelen Frans

Jacops Mia

Van Andel Byande

Claes Julien

Jespers Carine

Van de Put Jan

Clerckx Kris

Jespers Jan

Van den Eynden Eric

Cominotto Danny

Jonkers Bernadette

Van Dun Dirk

Coppens Mia

Krijnen Camien

van Gils Chris

Daniëls Guy

Krijnen Johan

Van Ginneken Jef

De Bie Magda

Laermans Bob

Van Hal Frans

De Witte Guy

Laermans Jacques

Van Herck Johan

De Witte Jos

Lenaerts Els

Van Looy Andre

Diels Herman

Leys Patrick

Van Roey Danny

Dierckx Frank

Luyts Eddy

Vangeel Gust

Doyen Marco

Maeriën Frans

Verboven Constant

Druyts Gustaaf

Maes Bert

Verheyen Bob

Engels Michael

Mertens René

Verhoeven Jan

Gacoms Jean-Pierre

Monden Adri

Vissers Joan

Gevers Ron

Muësen Frans

Vissers Michel

Geysen Dirk

Musschoot Essy

Waterschoot Bart

Gijs Luc

Opdebeek Jef

Waterschoot Rudy

Gils François

Paeshuyse Luc

Wouters Jef

Gommers Alfons

Pelkmans Robin

Wouters Walter

Goossens Jef

Pelkmans Willy

Wuyts Patrick

Goossens Tony

Piedfort Gerda

 

 

Wie zijn naam niet terug vindt (tenzij je betaalde na 24/12) heeft het lidgeld nog niet voldaan en zal dus vanaf 01/01/2022 niet meer met Katena kunnen meefietsen.  Voor hen zal dit ook de laatste nieuwsbrief zijn.

Enkelen hebben ervoor gekozen om bij een andere club in een buurgemeente te gaan fietsen, hebben laten weten niet meer in groep te zullen gaan fietsen of sluiten niet meer aan omwille van gezondheidsredenen.  We wensen hen het beste toe.

Wie ondanks verschillende oproepen via nieuwsbrieven vaststelt dat het vergeten werk is en toch nog wil aansluiten voor 2022 stort 70 euro lidgeld op rekening BE08 4134 1510 7113 van Katena met vermelding lidgeld + de naam.

 

NUTTIGE INFO: 

Voorzitter                                                                                                                                   

Michel Bruijndoncx Stwg. op Antwerpen 13b8      2300 Turnhout              0496/95.29.44 bruijndoncxmichel@gmail.com                                         

Secretaris                                                                                                                                   

Dirk Van Dun            Emiel Verreesstr. 33b4        2300 Turnhout              014/63.85.25 (na 18u)            katena-dvandun@skynet.be

Schatbewaarder en webmaster                                                                                                    

André Van Looy        Kongoplein 10                    2300 Turnhout              0495/35.50.61                 avl@aol.be 

Kledij                                                                                                                                          

Paul Sels                  Kerkstraat 32                      2360 Oud-Turnhout       0479/06.05.38    paul.sels@telenet.be

Kalenderverantwoordelijke                                                                                                    

Willy Pelkmans         Molenpolder 6                    2330 Merksplas            014/63.45.68     willy-essy@telenet.be

Nieuwsbrief                                                                                                                               

Jos Jacobs               Jordaensstraat 1                 2330 Merksplas            014/63.36.98    jacobsjos@scarlet.be

Bestuurslid                                                                                                                                

Johan Van Herck      Schuurhoven 28                 2360 Oud-Turnhout       0472/43.31.61 jehanvanherck@telenet.be