Nieuwsbrief 2                Maart 2022

Voorwoord.

Een nieuw wegseizoen, een nieuwe start na enkele jaren waarin Covid overheerste? We zullen het na dit seizoen weten. Met ca. 70 ingeschreven leden voor de ledenvergadering is het alleszins duidelijk dat jullie allemaal gemotiveerd zijn om er een mooi seizoen van te maken. We hebben geprobeerd om een zo volledig mogelijke fietskalender te maken, doch het zou ons niet verbazen wanneer er hier en daar een inrichter afhaakt omwille van goedkeuringen die bekomen moeten worden van alle gemeenten waar het parcours passeert en verplichtingen die hieruit volgen. Maar ook dat lossen we samen met onze uitstapleiders wel op. Wijzigingen op het laatste moment zullen steeds op de website in de kalender opgenomen worden, net als de afstand wanneer de rit wat langer duurt dan gewoonlijk (normaal zaterdag 13.00-16.30 en zondag 08.30-11.30, evenwel in maart nog 09.00-11.30).  Daar vind je natuurlijk ook alle clubnieuws, clubinfo en reglementen terug. Neem zeker een kijkje. 
Op de ledenvergadering heeft de penningmeester de financiën toegelicht. Hoewel er met een saldo van bijna 52.000 euro een behoorlijke som geld op de bankrekening staat, zal er de volgende jaren veel geld terugvloeien naar de leden. Denk maar aan de vernieuwing van de clubkledij, die ca. 18.000 euro zal kosten, en de viering van het eeuwfeest van onze club, die over het ganse jaar gespreid voor de verschillende acties samen toch ook nog 15.000 à 20.000 euro zal vergen. Dank zij het spaarpotje dat hiervoor in het verleden aangelegd werd kan onze club deze kost dragen. Het saldo op de rekeningen zal binnen 2 jaar dus heel wat lager zijn. Het bestuur dankt alle leden die voorstellen voor dit feestjaar hebben ingestuurd.  Een keuze wordt gemaakt en activiteiten worden voorbereid.
Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van onze club zullen onze leden in 2023 in een nieuwe, hedendaagse uitrusting gestoken worden, waar iedereen weer fier op zal kunnen zijn. Twee talentvolle leden, Eric en Alois, hebben zich elk met veel enthousiasme en creativiteit aan het ontwerpen gezet en mooie designs getekend, waarvoor we hen zeer dankbaar zijn. Er werd gekozen om een ontwerp van Alois bij de fabrikant in te dienen, zodat nu bekeken wordt of er nog wat finetuning nodig is om hiervan onze nieuwe clubkledij te maken. Hierdoor zou onze uitrusting zich weer onderscheiden van die van andere clubs, die vaak een ontwerp van de leverancier kiezen. Voor de selectie van de leverancier stelde het bestuur een werkgroep samen die de verschillende firma’s heeft ontvangen om de gebruikte materialen, de prijzen, de (na-)bestelcondities tegenover elkaar af te wegen. Hierbij is de keuze is gevallen op de firma LeVHeL uit Rijkevorsel.
Wat je dit seizoen moet doen om nieuwe clubkledij voor volgend jaar gratis te krijgen vind je verderop in deze nieuwsbrief. Het antwoord is eenvoudig: regelmatig in clubverband en in clubkledij meefietsen. Hoe meer je meefietst, hoe meer clubkledij je eenmalig gratis kan bekomen, maar ook de helpers, de uitstapleiders en de 75-plussers worden niet vergeten. Er wordt in verschillende niveaus gewerkt, dus het is niet meer alles of niks. Het bestuur is ervan overtuigd dat een regeling werd uitgewerkt, waarbij iedereen een mooi pakket clubkledij kan bekomen worden. Lees dus zeker wat er dit seizoen van je verwacht wordt!
Ik wens jullie allen een seizoen met veel fietskilometers in goed weer en goed gezelschap van de andere clubleden, zonder pech of valpartijen. 
Jullie voorzitter
Michel

******************************************

Gevraagd: Uitstapleiders
De leden die (af en toe) uitstapleider zijn, zijn trouwe clubleden en bereiden vaak deze ritten thuis voor op de computer of GPS of gaan vooraf de rit verkennen.
Ook zijn zij nog met hun administratie bezig tijdens een rit zodat jij al iets kan gaan drinken of eten…
Goed geregeld zou je zo denken…
Maar er is een tekort aan uitstapleiders! Diegenen die zich geroepen voelen om een fietsuitstap te leiden, gelieve zich op te geven aan Willy Pelkmans die jou dan kan inplannen voor een of andere rit.
Maar gelieve wél respect te hebben voor onze uitstapleiders, want zij willen de club en hun leden helpen waar mogelijk. Daarom ook de vraag om zich te melden wanneer je om een bepaalde rede niet bij de groep wil/kan blijven. Zo maar de groep verlaten zonder verwittiging is vervelend voor de uitstapleider als hij/zij het niet weet! Iemand te kort!
Sportieve groeten aan iedereen!

******************************************

CLUBKLEDIJ

Onderstaande link brengt je automatisch naar de website van KATENA v.w.b. clubkledij.

https://fietsclub-katena.be/ledenpagina-nieuwe-clubkledij/  

*****************************************

Komende periode KATENA organisaties en ritten 2022 (zie ook kalender):
 

DatumRit
Zo 6 mrtPater Van Clérit
Zo 20 mrtRondrit Merksplas