UITNODIGING ALGEMENE INFORMELE LEDENVERGADERING

  >> Lijst ingeschreven deelnemers <<

Deze vergadering gaat door op vrijdag 25 februari 2022 om 19.00 uur in Gemeenschapscentrum De Marc/kt te Merksplas.

Om praktische reden vragen we door te geven als je aanwezig zal zijn via info@fietsclub-katena.be of via een bestuurslid vóór 13 februari.  

DAGORDE : enkele punten in willekeurige volgorde :

 • Verwelkoming
 • Financieel verslag 2021 en begroting 2022
 • Voorstelling van het nieuwe seizoen
 • Toelichting wijziging van clubreglementen
  Je zal o.a. vernemen wat moet je presteren om gratis nieuwe clubkledij te bekomen.
 • Tijd voor een babbeltje en een knabbeltje

Vragen kunnen op voorhand (vóór 7 februari) worden gestuurd aan de voorzitter

Vragen die niet tijdig werden ingestuurd kunnen worden gesteld, maar een onmiddellijk antwoord kan dan echter niet gegarandeerd worden.

Leden die interesse hebben om mee te werken in het bestuur kunnen zich kandidaat stellen bij de voorzitter.

Verder nog enkele praktische punten:

 • opgeven voor de helperslijst (belangrijk ivm de nieuwe clubkledij !)
 • opgeven als uitstapleider
 • bedeling van aangifteformulieren verzekering
 • uitdelen van formulieren waarmee u de tussenkomst lidgeld kan vragen bij uw ziekenfonds. (vooraf aanvragen met vermelding van het ziekenfonds via katena-dvandun@skynet.be of telefonisch op 014/63.85.25 na 18 uur)

Je zal zien dat het de moeite loont om erbij te zijn, dus schrijf meteen in !

Gelieve de corona-maatregelen na te leven die op dat moment mogelijk nog van toepassing zijn.

  >> Lijst ingeschreven deelnemers <<