Nieuw !

Vanaf nu raden we aan om jezelf te registreren wanneer je aan speciale ritten wenst deel te nemen. Deze ritten staan in de uitstapkalender in geel gemarkeerd. Zo kunnen ook andere leden nagaan wie aan deze rit(ten) zal deelnemen – en kunnen er onderling verdere afspraken gemaakt worden. Dit systeem werkt natuurlijk alleen indien het ook effectief gebruikt wordt. Later volgt een evaluatie.  Onderaan de uitstapkalender vind je het inschrijvingsformulier en hier kan je doorklikken naar het verslag :