Laatste Nieuwtjes

Katena fietst weer !!

By 07/07/2020 No Comments

Na de onwezenlijke en surrealistische periode van “lockdowns” en andere maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus te voorkomen, zijn vanaf heden weer een groot aantal zaken weer toegelaten.  Ook wij hebben de kans om onze fietshobby in groep weer te mogen opstarten.  Hiervoor hebben wij als club een aantal duidelijke afspraken opgesteld.

Versoepeling Corona-maatregelen : Katena start voorzichtig terug op vanaf zaterdag 6 juni

De voorwaarden waaronder het sporten in groep kan gebeuren werden vastgelegd in het ministerieel besluit van 15 mei :

Regelmatige trainingen en lessen in de buitenlucht die geen fysieke contacten impliceren, in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of een vereniging, met een groep van maximum 20 personen , steeds in aanwezigheid van een trainer of een meerderjarig toezichter, en met het respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Het bestuur creëerde een kader voor onze groepen waarbinnen een heropstart mogelijk wordt gemaakt voor leden die dit wensen.  De kans bestaat immers dat deze voorwaarden nog voor langere tijd opgelegd zullen blijven.

Het zou gaan om volledig vrijblijvend de activiteiten te hervatten vanaf zaterdag 6 juni: gewoon samen fietsen, zonder punten voor het clublaureaatschap, zonder drankpauze onderweg en zonder gezellig drankje achteraf (tot nader bericht kunnen we immers nog niet bij de horeca terecht).

Volgende regels zijn van toepassing :

 • Groepen mogen 20 personen tellen, indien groep groter zou zijn moet er gesplitst worden. Omdat niet alle leden al in groep mee zullen opstarten, zal dit vermoedelijk geen probleem zijn.  Wanneer we met 15 zijn rijden we op de weg ipv op het fietspad.
 • Er moet een afstand van 1,5 meter gerespecteerd worden, zowel tov andere weggebruikers als tov leden van de groep, zowel tijdens het fietsen als bij samenkomst op de vertrekplaats.
  Aangezien een fiets langer is dan 1,5 meter kunnen leden zonder probleem achter elkaar fietsen (maar niet naast het achterwiel van de voorligger).
  Wanneer we 2 aan 2 fietsen is het misschien iets lastiger.  Op brede wegen kunnen we op 1,5 meter naast elkaar fietsen, waar het smaller is of bij tegenliggers moeten we misschien achter elkaar gaan fietsen.
 • Minstens tot 30 juni fietsen we enkel groepsuitstappen, waarbij we trachten om fietspaden, smalle kanaaldijken en drukke kleine wegen te vermijden.
  Zolang de grenzen gesloten is zullen we enkel over Belgisch grondgebied fietsen.
 • We merken dat heel wat leden de afgelopen weken individueel blijven fietsen zijn, waardoor hun conditie minstens zo goed is dan voorheen, voor anderen is dit niet het geval. Omdat het lastiger fietsen is wanneer we verder uit elkaar fietsen, wordt aan de leden gevraagd zeker geen te snelle groep te kiezen.
 • Elke groep moet een groepsverantwoordelijke hebben, die erop moet toezien dat leden voldoende afstand houden van elkaar.
  We rekenen erop dat al wie komt fietsen zich aan de regels houdt én helpt leden te corrigeren die zich er niet aan houden. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Dan is de kans klein dat de politie een boete zou uitdelen owv het gedrag van de groep.  Mocht dit toch het geval zijn gelden volgende regels, waarmee leden die meefietsen zich de facto akkoord verklaren :

 • Indien iemand uit de groep een boete krijgt wegens niet naleving van de regels betaalt deze zijn eigen boete (verantwoordelijkheid voor eigen gedrag).
 • Indien de ganse groep beboet zou worden omdat één of meerdere leden zich niet aan de regels hebben gehouden, betaalt iedereen zijn eigen boete (gezamenlijke verantwoordelijkheid).
 • Indien enkel de groepsverantwoordelijke een boete zou krijgen omwille van het gedrag van één of meerdere andere groepsleden die zich niet aan de voorwaarden hebben gehouden betalen alle leden van de groep samen de boete van de uitstapleider (gezamenlijke verantwoordelijkheid).
 • Bij de start vult de uitstapleider (met eigen balpen) een uitstaplijst in van de groep waarvan hij de verantwoordelijke is (zodat deze kan getoond worden indien ernaar gevraagd zou worden door politie).
 • Wie de laatste 14 dagen ziek is geweest of ziekteverschijnselen heeft gehad wordt gevraagd om niet mee te fietsen.
 • Leden die zich in een risicogroep bevinden (owv leeftijd, gezondheid, …) dienen zich zelf de vraag te stellen of het wel opportuun is om al in groep mee te fietsen.
 • Gebruik van een zakdoek verplicht (deze zou trouwens beter steeds gebruikt moeten worden).
 • Niet spuwen.
 • Geen drinkbus doorgeven aan iemand die zijn drinkbus is vergeten.
 • Wie materiaal van andere fietsers aanraakt, ontsmet nadien zijn handen (dus opletten wanneer je iemand helpt om mechanisch defect te herstellen, er zijn kleine flesjes alcoholgel in de apotheek te koop die makkelijk meegenomen kunnen worden).
 • Hou er rekening mee dat er onderweg geen toilet gebruikt zal kunnen worden.
 • Steeds gezond verstand gebruiken aub.

Dank aan de uitstapleiders en bestuursleden die zich hebben aangeboden om de functie van groepsverantwoordelijke op te nemen.

Hou jezelf gezond en blijf je naasten verzorgen.

Tot Bikes !