REGLEMENT (STANDPUNT) ELEKTRISCH FIETSEN BIJ KATENA

 

 1. Alle fietsende Katena-leden dienen verzekerd te zijn volgens de criteria opgelegd door Sport Vlaanderen (voorheen Bloso). Hiertoe sluit Katena alle fietsende leden aan bij de VWB, zodat zij via de VWB-polis bij Ethias volgens de opgelegde criteria verzekerd zijn.
  Om via de VWB-polis bij Ethias verzekerd te zijn dienen daarnaast m.b.t. speed-pedelecs alle wettelijke verplichtingen te worden nageleefd.

  1. VWB-polis bij Ethias :
   Fietsers met een elektrische fiets zijn via de VWB-polis bij Ethias verzekerd indien aan volgende voorwaarden wordt voldaan :
   – er moet sprake zijn van trapbekrachtiging :
   m.a.w. er wordt enkel ondersteuning geleverd wanneer de bestuurder zelf trapt
   (behalve bij gebruik van de “garageknop” om de fiets al wandelend te verplaatsen)
   – er wordt slechts trapondersteuning gegeven tot een snelheid van 45 km/u.
   (bron: https://www.vwb.be/140/VWB-Verzekering)
  2. Wettelijke verplichtingen voor speed-pedelecs, (snelle elektrische fietsen waarbij de trapondersteuning niet uitvalt bij 25 km/u, maar bij 45 km/u) :
   – kleine nummerplaat (aan te vragen bij Dienst Inschrijving Voertuigen)
   – in het bezit zijn van een geldig rijbewijs (AM van bromfiets of B van auto)
   – in het bezit zijn van een Certificaat van Overeenstemming (COC)
   – een helm dragen die goedgekeurd is volgens de norm EN1078 met bijkomende voorwaarde dat de slapen en het achterhoofd beschermd moeten zijn.  Indien aan deze norm voldaan wordt, is dit aangegeven met een CE-label.
   – naleven verkeersregels voor bromfietsen
   (bron: https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/wetgeving_en_reglementering/faq_elektrische_fietsen)
 1. Wie in clubverband wenst te rijden met een fiets met elektrische ondersteuning, meldt dit aan het bestuur, legt de specificaties van die fiets voor en doet een gemotiveerde aanvraag om met die fiets in groep te mogen meerijden.
  * Het kan in geen geval getolereerd worden dat leden met een elektrisch ondersteunde fiets het tempo komen opdrijven van eender welke Katena-groep.  Het lid dat toelating vraagt zal hier uitdrukkelijk mee akkoord moeten gaan.
  * Ingeval van een speed-pedelec zal het lid jaarlijks moeten aantonen dat aan de wettelijke verplichtingen is voldaan.
  * Aangezien wij een fietsclub zijn en een speed-pedelec in de context van de wet beschouwd wordt als een nieuwe klasse bromfietsen en er eigenlijk geen sprake meer is van een fiets, zou het aanvragen van dergelijke toelating eerder uitzonderlijk en goed gemotiveerd moeten zijn.
  * Er mag in geen geval elektrisch in groep meegereden worden vooraleer het bestuur hiervoor de toelating heeft gegeven.
 1. De toelating kan door het bestuur worden ingetrokken wanneer men zich niet aan de gestelde voorwaarden houdt !
 1. Het bestuur zal bovendien jaarlijks het elektrisch rijden in de Katena-groepen evalueren, zodat deze regels mogelijk in de toekomst kunnen worden aangepast.