Clublaureaatschap Katena

Omwille van Covid-19 reglementeringen kan het clublaureaatschap in 2021 niet uitgereikt worden.
Uitrustingvergoeding : nieuwe leden die regelmatig aan onze activiteiten deelnemen krijgen automatisch een tegemoetkoming

Reglementering clublaureaatschap :

Het club-laureaatschap is een eenvoudig reglement, gebaseerd op een telling van punten.  De ervaring leert dat het moeilijk is om leden ertoe aan te zetten af en toe ook eens een actieve “helpersrol” te vervullen.  KATENA zou zelf geen inrichtingen hebben als er geen leden zijn die zich willen inzetten om bv een parcours uit te zetten, af te pijlen, aan de inschrijftafel te zitten, uitstapleider te zijn, enz.  Het opnemen van deze taken willen we aanmoedigen door dit te verwerken in het club-laureaatschap.

Reglement:

Volgende punten zijn te verdienen: ritten geven recht op punten als ze in de uitstapkalender vermeld staan en in Katena-groep worden meegefietst.  (Enkel voor semiklassiekers VWB en veldtoertochten op www.mountainbike.be of www.mtb-kalender.nl is deelname in groep niet verplicht en kan je zelf je deelname melden aan de kalender- en ritverantwoordelijke van de club, heden Willy Pelkmans.)

KATENA-organisaties: 5 punten
Dit zijn ritten op de VWB-kalender, toeristische ritten, de overige KATENA-ritten voor eigen leden en meerdaagse ritten voor de dagen dat er op het thuisfront ook gefietst wordt.  Een meerdaagse rit is een erkende KATENA-organisatie als ze georganiseerd wordt door een KATENA-lid (-leden) en indien die meerdaagse rit open staat voor alle leden van KATENA.

Overige betaalde organisaties: 2 punten
Dit zijn ritten op de kalender VWB of WBV en andere ritten waar inschrijvingsgeld wordt betaald.

Groepsuitstappen: 1 punt
Dit zijn eigen ritten die in de uitstapkalender als groepsuitstap vermeld worden en waarvoor geen inschrijvingsgeld betaald wordt.

Bijwonen algemene vergadering bij het begin van het seizoen: 5 punten
Tijdens deze vergadering wordt teruggeblikt op het voorbije seizoen, de nieuwigheden worden overlopen en afspraken gemaakt worden voor het nieuwe seizoen. Er wordt o.a. een jaarverslag gepresenteerd aangaande de financiële toestand van de club.

Bijeenkomst als seizoens-afsluiter: 5 punten

Uitstapleiders: 5 punten
Een lid dat zich als uitstapleider engageert, wiens naam in de uitstapkalender wordt vermeld en effectief deze taak opneemt tijdens de rit, verdient 5 punten.  Deze punten kunnen niet gecumuleerd worden met de gewone ritpunten.

Helpers en inrichters van KATENA-organisaties erkend door de Raad van Bestuur: 50 punten
Helpers kunnen max. 1 keer per jaar helperspunten bekomen bij KATENA-organisaties waar zij zich op voorhand als helper hebben opgegeven en de afgesproken taak ook effectief uitvoeren.  Bij het begin van het seizoen zal in samenwerking met de ritverantwoordelijken een lijst met taken opgemaakt worden waarvoor de leden zich als helper kunnen opgeven, bv. als afpijler, pijlenafhaler, inschrijver, tapper, garçon of als medewerker aan de organisatie van ledenvergaderingen of bijeenkomsten, …

Een lid dat 125 punten behaalt is clublaureaat.

Een lid dat in 2020 de leeftijd van 75 jaar bereikt of al bereikt heeft, behaalt zijn laureaatschap reeds bij 40 punten.  Deze leden kunnen geen helperspunten bekomen, maar mogen nog wel een handje toesteken.

Wie clublaureaat wordt, krijgt een beloning ter waarde van 80 euro bij heraansluiting voor seizoen 2021 en dit betaald heeft vóór 15 december 2020!  

Je zal merken dat elk lid een flink aantal punten kan verdienen door zich ter beschikking te stellen als helper van een organisatie!  Met dit reglement moedigen we behalve het fietsen in clubverband, ook het collegiaal helpen bij onze organisaties aan.  Op deze wijze kunnen we onze eigen inrichtingen in stand houden en de inkomsten van de club waarborgen.

Succes!  We worden allemaal clublaureaat, niet?

Onze Sponsors

Breng hen eens een bezoek of contacteer hun.  Ze zullen dit ten zeerste appreciëren!!