CLUBLAUREAAT WORDEN BIJ KATENA

 

Het clublaureaatschap is een eenvoudig reglement, gebaseerd op een telling van punten.

De ervaring leert dat het moeilijk is om leden er toe aan te zetten af en toe ook eens een actieve “helpersrol” te vervullen.  KATENA zou zelf geen inrichtingen hebben indien er geen leden zijn die zich willen inzetten om bv een parcours uit te zetten, af te pijlen, aan de inschrijftafel te zitten, uitstapleider te zijn, enz…

Het opnemen van deze taken willen we aanmoedigen door dit te verwerken in het clublaureaatschap.

Word KATENA-clublaureaat in 2018 en krijg 50 euro terugbetaald bij heraansluiting in 2019!

Reglement :

Volgende punten zijn te verdienen:  (ritten geven recht op punten indien ze in de uitstapkalender vermeld staan en in Katena-groep worden meegefietst. Enkel voor semiklassiekers VWB- en veldtoertochten op www.mountainbike.be of www.mtb-kalender.nl  is deelname in groep niet verplicht en kan je zelf je deelname melden aan Willy Pelkmans)

KATENA-organisaties: 4 punten

Dit zijn ritten op de VWB-kalender, toeristische ritten, de overige KATENA-ritten voor eigen leden en meerdaagse ritten voor de dagen dat er op het thuisfront ook gefietst wordt. Een meerdaagse rit is een erkende KATENA-organisatie als ze georganiseerd wordt door een KATENA-lid (-leden) en indien die meerdaagse rit open staat voor alle leden van KATENA.

Overige betaalde organisaties: 2 punten

Dit zijn ritten op de kalender VWB of WBV en andere ritten waar inschrijvingsgeld wordt betaald.

Groepsuitstappen: 1 punt

Dit zijn eigen ritten die in de uitstapkalender als groepsuitstap vermeld worden en waarvoor geen inschrijvingsgeld betaald wordt.

Bijwonen Algemene Vergadering bij het begin van het seizoen: 4 punten

Tijdens deze vergadering wordt teruggeblikt op het voorbije seizoen, de nieuwigheden worden overlopen en afspraken gemaakt worden voor het nieuwe seizoen.  Er wordt oa.een jaarverslag gepresenteerd aangaande de financiële toestand van de club.

Bijeenkomst als seizoensafsluiter: 4 punten

Vergadering/bijeenkomst op het einde van het seizoen om het seizoen “officieel” af te sluiten.

Uitstapleiders: 5 punten

Een lid dat zich als uitstapleider engageert, wiens naam in de uitstapkalender wordt vermeld en effectief deze taak opneemt tijdens de rit, verdient 5 punten.  Deze punten kunnen niet gecumuleerd worden met de gewone ritpunten.

Helpers en inrichters van KATENA-organisaties erkend door de Raad van Bestuur: 50 punten

Helpers kunnen max. 2 keer per jaar helperspunten bekomen bij KATENA-organisaties waar zij zich op voorhand als helper hebben opgegeven en de afgesproken taak ook effectief uitvoeren. Bij het begin van het seizoen zal in samenwerking met de ritverantwoordelijken een lijst met taken opgemaakt worden waarvoor de leden zich als helper kunnen opgeven, bv als afpijler, pijlenafhaler, inschrijver, tapper, garçon of als medewerker aan de organisatie van ledenvergaderingen of bijeenkomsten, …  Als je in het laureaatschapsjaar 75 jaar wordt of al hebt bereikt, ben je niet verplicht je nog als helper op te geven.  Je mag dit uiteraard wel…

 

Een lid dat 150 punten behaalt, is clublaureaat.

Een lid dat in 2018 de leeftijd van 75 jaar bereikt of al bereikt heeft, behaalt zijn laureaatschap reeds bij 40 punten.

 

Je zal merken dat elk lid een flink aantal punten kan verdienen door zich ter beschikking te stellen als helper van een organisatie!

Met dit reglement moedigen we behalve het fietsen in clubverband, ook het collegiaal helpen bij onze organisaties aan.  Op deze wijze kunnen we onze eigen inrichtingen in stand houden en de inkomsten van de club waarborgen.

Succes!  We worden allemaal clublaureaat, niet?